JÁ MILUJI OPAVU

Soutěž - Já miluji Opavu - 25. 12. 2020 - 30. 4. 2021

Já miluji Opavu. Žijeme v nádherném městě, které je pro mnohé z nás také rodným městem. Rádi bychom touto soutěží ukázali lidem v ČR, že je Opava jedinečná. Mendelovo gymnázium za podpory Statutárního města Opavy - vyhlašuje soutěž o hodnotné ceny.

Fotografie na téma

  1. Architektura
  2. Život ve městě
  3. Pomoc druhým
Fotografická soutěž je v následujících věkových kategoriích:
  • 0 – 14 let (včetně)
  • 15 – 17 let (včetně)
  • 18 – 115 let (včetně)
Fotografie můžete posílat ve formátech JPG, JPEG, TIFF, PDF o minimální velikosti kratší strany - 600 pixelů. Maximální velikost fotografie nesmí překročit 14 MB. Jeden soutěžící může poslat pouze jednu fotografii na jedno téma - celkově tedy může poslat maximálně 3 fotografie (3 různá témata).

Video (film) na téma - Já miluji Opavu

Videosoutěž je v následujících věkových kategoriích:
  • 0 – 14 let (včetně)
  • 15 – 17 let (včetně)
  • 18 – 115 let (včetně)
Video zasílejte alespoň v rozlišení HD - ve formátech MPEG, WMV, MP4. Maximální délka videa jsou 3 minuty a maximální velikost souboru 0,8 GB O výsledcích soutěže bude rozhodovat odborná porota.

Předsedou poroty je Mgr. Adam Wiltsch.

Veškeré ceny a věcné dary jsou nenárokové. Odborná porota může rozhodnout o diskvalifikaci soutěžících - pokud příspěvky nebudou splňovat předepsané parametry nebo budou v rozporu s dobrými mravy.

Příspěvky zasílejte na adresu: milujiopavu@mgopava.cz, a to nejpozději do 30. 4. 2021.

Výsledky soutěže

1. místo, 15–17 let Kubesa Michal video
1. místo, 18–120 let Černík Šimon video
2. místo, 15–17 let Volkmerová Alexandra video
2. místo, 18–120 let Knitl Jakub video
1. místo, 1–14 let Foldyna Tadeáš, Kořenek Kryštof video