JÁ MILUJI OPAVU

Soutěž - Já miluji Opavu - 25. 12. 2020 - 30. 4. 2021

Já miluji Opavu. Žijeme v nádherném městě, které je pro mnohé z nás také rodným městem. Rádi bychom touto soutěží ukázali lidem v ČR, že je Opava jedinečná. Mendelovo gymnázium za podpory Statutárního města Opavy - vyhlašuje soutěž o hodnotné ceny.

Fotografie na téma

  1. Architektura
  2. Život ve městě
  3. Pomoc druhým
Fotografická soutěž je v následujících věkových kategoriích:
  • 0 – 14 let (včetně)
  • 15 – 17 let (včetně)
  • 18 – 115 let (včetně)
Fotografie můžete posílat ve formátech JPG, JPEG, TIFF, PDF o minimální velikosti kratší strany - 600 pixelů. Maximální velikost fotografie nesmí překročit 14 MB. Jeden soutěžící může poslat pouze jednu fotografii na jedno téma - celkově tedy může poslat maximálně 3 fotografie (3 různá témata).

Video (film) na téma - Já miluji Opavu

Videosoutěž je v následujících věkových kategoriích:
  • 0 – 14 let (včetně)
  • 15 – 17 let (včetně)
  • 18 – 115 let (včetně)
Video zasílejte alespoň v rozlišení HD - ve formátech MPEG, WMV, MP4. Maximální délka videa jsou 3 minuty a maximální velikost souboru 0,8 GB O výsledcích soutěže bude rozhodovat odborná porota.

Předsedou poroty je Mgr. Adam Wiltsch.

Veškeré ceny a věcné dary jsou nenárokové. Odborná porota může rozhodnout o diskvalifikaci soutěžících - pokud příspěvky nebudou splňovat předepsané parametry nebo budou v rozporu s dobrými mravy.

Příspěvky zasílejte na adresu: milujiopavu@mgopava.cz, a to nejpozději do 30. 4. 2021.

Výsledky budou zveřejněny 10. 5. 2021