JÁ MILUJI OPAVU

Soutěž - Já miluji Opavu - 25. 12. 2020 - 30. 3. 2021

K fotografiím prosím přiložte toto prohlášení s přihláškou - vše podepsáno vámi nebo zákonným zástupcem (sken, fotokopie)

„Autor poskytuje Statutárnímu městu Opava, nevýhradní licenci na dobu neurčitou ke všem jím zaslaným fotografiím nebo filmům zaslaným do soutěže - Já miluju Opavu 2020/2021 - vypsanou Mendelovým gymnáziem v Opavě. Tedy výslovně nabyvatele opravňuje k výkonu práva dílo užít, a to v neomezeném rozsahu. Statutární město Opava a Mendelovo gymnázium v Opavě smí fotografie a filmy rozmnožovat, rozšiřovat, půjčit vystavovat a může sdělovat dílo veřejnosti, přičemž bude vždy uvedeno jméno autora. Zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže dle GDPR.“

NA PŘIHLÁŠCE UVEĎTE:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Adresa
  • Kontaktní e-mail
  • Telefon
  • Název kategorie
  • Název každé jednotlivé fotografie
  • Kde a kdy byla fotografie pořízena.

Název fotografie nebo videa uvádějte ve tvaru:

příjmení_jméno__téma_věkovákategorie_název

Vopršálek_Vilém_architektura_12let_hláska